Основен » Новини

Училищата, които заплашват, че ще изпращат деца в приемна грижа заради неплатен дълг за обяд, обявяват ястията за ученици, ще бъдат безплатни